סוגי המלגות:
תמיכה שיתופית: 300 ₪.
מלגה לתשעה ימים: 500 ₪.
מלגה לשמונה עשר ימים: 900 ₪.

להורדת טופס ההרשמה יש לשלוח ל: elisamaarek@gmail.com

הפרויקטים החברתיים שלנו:
קופת החברים של ש.א.ל

אנו מציעים מחירים אטרקטיביים על מנת שכולם יוכלו לקחת חלק וליהנות מהקייטנות שלנו. עם זאת, לצערנו לא כולם יכולים להרשות זאת לעצמם.
לכן, אנו מבקשים שתצטרפו לקופת החברים של ש.א.ל. בשביל לאפשר הרשמה והגעה של ילדים משכבות סוציו אקונומיות נמוכות יותר אשר אינם יכולים להרשות לעצמם לשלם וליהנות מהקייטנה .
כמובן שהסכומים שייתרמו יועברו במלואם למימון חלק או כל תקופת הקייטנות עבורם.

הפרויקטים החברתיים שלנו:
קופת החברים של ש.א.ל

אנו מציעים מחירים אטרקטיביים על מנת שכולם יוכלו לקחת חלק וליהנות מהקייטנות שלנו. עם זאת, לצערנו לא כולם יכולים להרשות זאת לעצמם.
לכן, אנו מבקשים שתצטרפו לקופת החברים של ש.א.ל  בשביל לאפשר הרשמה והגעה של ילדים משכבות סוציו אקונומיות נמוכות יותר אשר אינם יכולים להרשות לעצמם לשלם וליהנות מהקייטנה .
כמובן שהסכומים שייתרמו יועברו במלואם למימון חלק או כל תקופת הקייטנות עבורם.

סוגי המלגות:
תמיכה שיתופית: 300 ₪.
מלגה לתשעה ימים: 500 ₪.
מלגה לשמונה עשר ימים: 900 ₪.

להורדת טופס ההרשמה יש לשלוח ל: elisamaarek@gmail.com